Skip links

Com funcionem?

Els òrgans de representació de l’AMP són l’Assemblea i la Junta.

Junta

Presidència
Angelina Puig i Valls

Secretaria
Sònia Olivella Saludes

Tresoreria
David Fernàndez Monge

Vocalies
Ricard Conesa Sánchez, Mercè Garcés Fernández, Joan Gimeno Igual, Kathrin Golda-Pongratz, Rosa Sans Amenós, Rosa Toran i Carles Vallejo Calderón.

Assemblea

Totes les persones i entitats associades.

Tornar