Skip links
Publicat a: Comunicats

Convocatòria de repulsa de l’acte vandàlic

Als pocs dies de la senyalització de la placa, aquesta va ser vandalitzada. L’Ateneu Memòria Popular es va pronunciar en contra d’aquest fet.

Comunicat de l’Ateneu Memòria Popular en relació a la vandalització del faristol de senyalització de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana

L’Ateneu Memòria Popular manifesta la seva condemna i total rebuig a la vandalització del faristol de senyalització de la Jefatura Superior de Via Laietana produïda menys de quaranta-vuit hores després de la seva col·locació.

Les entitats i persones que formem part de l’Ateneu Memòria Popular, moltes de les quals testimonis directes i supervivents dels maltractaments i abusos policials comesos durant la dictadura en aquest espai, no podem restar impassibles davant la banalització, expressada per alguns representants polítics, de la violència d’estat exercida pels agents de la policia franquista. I, encara menys, callar i claudicar davant els que pretenen silenciar les nostres veus i amagar la història d’aquest sinistre espai de repressió.

Igualment, considerem que el coneixement del passat, l’homenatge a les víctimes i la denúncia dels victimaris no poden ser objecte d’ús partidista i interessat. Pretendre fer creure que la senyalització de l’espai de memòria suposa una ofensa a les forces i cossos de seguretat actuals és una grollera manipulació del seu significat.

La instal·lació d’un faristol de senyalització de l’espai de Via Laietana 43 ha estat una llarga reivindicació de les entitats memorials i no permetrem que els intolerants malmetin aquest element i la memòria que reivindica. En uns moments en què l’amenaça del neofeixisme és tan present, el coneixement del passat esdevé més necessari que mai. Només assumint col·lectivament i denunciant aquest aspecte de la nostra història podrem enfrontar-nos com a societat a aquells que volen acabar amb els pilars bàsics de la convivència democràtica. No ho permetrem. Sense passat no hi ha futur.

Barcelona, 28 de març de 2019.

Cartell acte Laietana - Ateneu Memòria Popular

Al mateix temps es va realitzar la convocatòria d’una acció pel mateix dia 28 de març a les 18 hores, que va comptar amb la resposta d’un gran nombre de persones per expressar el seu rebuig.

En l’acte a més de la lectura del comunicat, van intervenir diferents testimonis de persones que havien patit la tortura en les instal·lacions de la Prefectura de Policia. Els testimonis d’aquestes persones varen ser enregistrats.

L’expressió del rebuig va ser mostrat pels assistents cobrint amb clavells vermells el faristol.

Notícies sobre l’acte

Apareix destrossat el plafó contra la tortura de la comissaria de la Via Laietana

Una cinquantena de persones es concentren contra l’atac a la placa antifranquista

Víctimas de torturas en la Jefatura de Policía de Barcelona protestan contra el destrozo de la placa sobre la represión franquista

Víctimas de las torturas en Via Laietana piden a los políticos no banalizar lo ocurrido

Hi ha d’haver una placa davant de la comissaria de la Via Laietana?