Skip links

Comunicat sobre El Born. Centre de Cultura i Memòria

Aquesta tarda l’Ajuntament de Barcelona ens ha sorprès i preocupat amb la noticia del tancament del Born com a Centre de Memòria. 

Els darrers temps el Born portava a terme una política de col·laboració amb entitats externes que des de l’AMP aplaudíem. Així nosaltres mateixos vàrem poder treballar, en dues ocasions, conjuntament i amb complicitat per potenciar el millor de la cosa pública i el millor de la iniciativa popular. L’any passat amb una petita col·laboració. I, enguany en l’acte que vàrem organitzar des de l’AMP que titulàrem Art, lluita i solidaritat. Memòria de l’exposició de Milà de 1972. 

En aquesta activitat recordàvem com, en solidaritat amb els presos polítics del franquisme i les seves famílies, els tres sindicats italians, CGIL, CISL i UIL, amb les CCOO clandestines, organitzaren a la ciutat italiana, aquella exposició solidària de 1972 amb un plantejament que era totalment innovador, en sintonia amb els moviments polítics i socials de 1968. 

Per això, veiem amb preocupació la supressió del Born com a centre de memòria. 

Tanmateix, també pensem que cal ordenar les polítiques de memòria de l’Ajuntament en especial pel que fa a la responsabilitat o paper que han de jugar cada un dels edificis del consistori dedicats a preservar la memòria democràtica. Per exemple, pensem amb el paper que ha de desenvolupar, La Model, el Born, el MUHBA, conjuntament amb les Entitats de Memòria. 

Llegim, també, que s’ha encarregat a la mateixa Sra. Marta Marin, ex directora del Born, desenvolupar un Pla de Memòria que ajudi a reforçar el paper dels equipaments com a centres de referència en l’àmbit de la memòria, tot i que en la noticia de premsa només s’esmenta el Born i el MUHBA. 

Per això, avui mateix hem demanat a la regidora de Memòria del consistori barceloní una reunió perquè ens informi dels plans de l’ajuntament per fer possible el dret de la ciutadania barcelonina a conèixer la memòria democràtica de la ciutat. També per demanar que en aquest exercici d’elaboració d’un Pla de Memòria es tinguin en compte a les entitats de memòria de la ciutat, i en concret l’Ateneu de Memòria Popular, que engloba a les entitats de memòria més significatives de Catalunya i la ciutat, a més d’un centenar de persones a títol individual.